Nemzetközi sztenderdek szerint összeállított közgazdaságtudományi képzés, amellyel hallgatóink versenyképesek lesznek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt.

 

A Magyar Nemzeti Bank és a Neumann János Egyetem új együttműködési megállapodást kötött 2021-ben, amelynek jegyében a jegybank számos területen támogatja az egyetemen folyó tudományos munkát és oktatási feladatokat. A közös munka legjelentősebb eredménye a Budapesti Campus, valamint az egyetemen megújuló Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak felépítése. A hazai oktatási palettán kuriózumnak számító képzés átfogó reformja az MNB Intézet gondozásában valósult meg.

Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás (NGG) mesterképzés

A szak célja, hogy nemzetközi szinten is kiváló szaktudással és gyakorlattal vértezze fel a hallgatókat, akik az adatalapú gazdaságot (Mesterséges intelligencia, Data Science, Big Data), a fenntartható pénzügyeket, új közgazdasági megközelítéseket, és további innovatív témaköröket (zöld pénzügyek, befektetések a digitális eszközök korában, adatvizualizáció) fognak átfogóan megismerni. A résztvevők a képzési idő során megszerzett tudással képesek lesznek komolyabb elemzői munkák gyakorlati végrehajtására, ahol nem okoz gondot majd számukra akár a Big Data jellegű nagyobb adatbázisok használata sem modern módszertani elemzésekhez. Ezeken felül a diákok professzionális szóbeli és írásos kommunikációs készségekre is szert tehetnek a képzés során, magyar és angol nyelven egyaránt.

Az ismeretek széleskörű elsajátítását segítik – a magyar közgazdasági és gazdasági felsőoktatásban egyedülállóan – az MNB Intézet oktatóin felül a képzésbe becsatlakozó MNB-s felsővezetők, tapasztalt szakemberek és számos külföldi akadémiai- és jegybanki szakértő is. A mesterképzési szak tematikájában kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása is, amelynek köszönhetően a hallgatók megtapasztalhatják az élményalapú oktatás előnyeit. A tárgyak oktatása gyakorlatorientált formában történik, amely során a hallgatók döntési szimulációkat és esettanulmányokat végezhetnek el hazai és nemzetközi példákon keresztül.

NGG ösztöndíj

Teljes mértékben egyedülálló a Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszakban, hogy a Magyar Nemzeti Bank havi nettó 250 ezer forintos ösztöndíjban részesíti a szak 30 legjobb pontszámmal felvett hallgatóját a képzés teljes időtartama alatt. 

Képzési helyszín: Budapest

Képzési idő: 4 félév 

Szakfelelős: Neszveda Gábor, neszveda.gabor@nje.hu

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése: Okleveles közgazdász Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás (NGG) mesterszakon/ Certified economist in International Economy and Management (NGG) master's degree 

A jelentkezés módja: felvi.hu

Fizetendő díjak: költségtérítés esetén 280.000 Ft/félév 

MINTATANTERV 2022. őszi félévtől

MINTATANTERV 2023. őszi félévtől

Felvételi követelmény: Szakmai és motivációs beszélgetésen való részvétel és az előírt előképzettségi feltételek teljesítése. 

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. október 30. 


Részletes felvételi tájékoztatás: felveteli@nje.hu