2023-02-27 16:23

1922. február 27-én született Kopátsy Sándor, a magyar közgazdász társadalom egyik legmeghatározóbb alakja. A Somogy megyéből induló professzor az 1950-es évektől kezdve vett részt a gazdasági reformprogramok előkészítésében, 1954-ben Nagy Imre számára is programot dolgozott ki. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt a Tervhivatal és a Minisztériumok Forradalmi Bizottságának elnöke volt, később megfordult az Országos Tervhivatalban és a Pénzügyminisztériumban is. Alapítóként és első igazgatóként segítette a Pénzügykutató Intézet munkáját, mialatt kezdeményezője volt a „Magyarázom a mechanizmust” című sorozatnak. A rendszerváltás után az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának tagjaként, 1992 és 1998 között a Privatizációs Kutatóintézet kuratóriumának elnökeként, majd Matolcsy György tanácsadójaként dolgozott. 2011-ben kapta meg a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést.

Kopátsy összesen több, mint 30 tanulmány és kötet szerzője. Emlékére a Pallas Athéné Könyvkiadó „Kopátsy Sándor Életműsorozatot” indított, melynek keretein belül jelenleg a szerző 5 könyvét olvashatjuk: Beszélgetések Adyval, Új közgazdaságtan, Van kiút!, T.E.T.T., valamint a KOPP! Aforizmák. Szerteágazó munkásságában megtalálható néhány visszatérő motívum, ami jól szemlélteti, hogyan viszonyult a közgazdaságtudományhoz. A gazdaságra mindig a társadalom részeként tekintett, melyet csak komplex megközelítéssel lehet értékelni, hatással van rá a kultúra, oktatás, egészségügy. A főáramú közgazdaságtan „megkérdőjelezhetetlen” téziseire kritikus szemmel tekintett, munkái jól tükrözik azt a szellemi szabadságot, mely gondolkodását jellemezte. Mottója a T.E.T.T. – azaz Természet – Erkölcs – Tudás – Tehetség volt, mely tényezők szorzatát a versenyképesség kulcsának tartotta. Egyik legfontosabb üzenete talán, hogy a jelenkor sikeres gazdaságainak legnagyobb értéke a kiművelt emberfő, s a felzárkózás elsősorban attól függ, hogy egy ország hogyan tudja kielégíteni a minőségi humántőkével, munkaerővel szemben jelentkező igényt.

Kopátsy Sándor emlékére a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriuma létrehozta a Kopátsy Tudásközpontot, melynek küldetése a közgazdász szakmai örökségének ápolása, az életmű megismertetése a hallgatókkal, az életműhöz kapcsolódó új tudás létrehozása, tehetséggondozás és ösztöndíjak nyújtása, valamint tanulmányi versenyek, konferenciák szervezése. A Tudásközpont létrejöttét Kopátsy halálának első évfordulóján, 2021. november 8-án jelentette be az egyetem vezetése, s ekkor került átadásra a Kopátsy előadóterem is – ez volt az első névadó alkalom a kecskeméti Campusban. A több mint 100 fő befogadására alkalmas szemináriumi teremben a hallgatóknak lehetősége nyílik megismerni Kopátsy munkásságát.

Az immáron több, mint egy éves Tudásközpont termékeny időszakot tudhat maga mögött. A Kopátsy előadóterem otthont adott számos konferenciának, előadásnak, valamint tanulmányi versenynek, melyek elsődlegesen a fenntarthatóság területe köré szerveződtek.

A hallgatók számára két ösztöndíjpályázat nyílt meg a 2022/2023-as tanévben: a Kopátsy-hallgatói, illetve a Kopátsy-kutatói pályázat. Előbbi a Gazdaságtudományi Kar 25 legkiemelkedőbb tanulmányi teljesítményt elérő hallgatójának nyújtott támogatást, havi 40 ezer forint értékben, 9 hónapon keresztül. A Kopátsy-kutatói ösztöndíj elnyeréséhez a hallgatók tavaly januárban nyújtották be kutatási terveiket, olyan választható témákban, mint a foglalkoztatás, a tehetségkutatás szerepe a gazdaságban, a természet és gazdaság viszonya, valamint a nemzetközi gazdálkodás – Kelet szerepének megnövekedése. Az ösztöndíjasok feladata a Kopátsy-hagyaték egy-egy tematikus területének kutatása, az ezzel kapcsolatos jelenlegi eredmények bemutatása volt. Az ígéretes kutatási tervek kivitelezését a Tudásközpont 1 éven keresztül havi 75 ezer forintos ösztöndíjjal támogatta, a műhelymunka során a hallgatók előrehaladását mentorok segítették. A négy kutatói ösztöndíjas, valamint mentoraik Kopátsy munkásságának különböző területein mélyedtek el. Nagy Barnabás, az egyetem GAMF karának hallgatója Kopátsy Sándor és a „magyar marslakók” – többek között Neumann János – munkásságát kutatta, olyan területeket vizsgálva, mint a számítógép, atomenergia, vagy a döntéselmélet társadalomra és gazdaságra gyakorolt szerepe. Berezvai Otília, Dr. Csuhaj-Varju Imre iránymutatásával „Foglalkoztatási lehetőségek a tartós munkanélküliek körében - Kopátsy Sándor gondolatai alapján” címmel írt TDK-dolgozata dicséretben részesült. A tanulmány áttekintette a foglalkoztatási modellek jellemzőit Magyarországon a szocializmus korszakától kezdve egészen napjainkig, tanulmányozta a tartós munkanélküliségi ráta alakulását, valamint feltárta a hosszú távú munkanélküliséget kiváltó okokat és az ezzel járó következményeket. Horváth Csanád – Dr. Tessényi Judit tanszékvezető témavezetésével – szintén dicséretet kapott „Kopátsy Sándor munkássága a fenntarthatóság nevében” című, Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatára. A tanulmány a globális felmelegedés következtében kialakuló társadalmi klímaváltozás jellemzőit vizsgálta, hangsúlyt fordítva az emberi pszichére gyakorolt hatásokra. Kiss Réka az oktatás, valamint az emberi tőke gazdasági fejlődésben betöltött szerepét helyezte a kutatás középpontjába. A publikáció a Gradus folyóirat 2023. tavaszi számában fog megjelenni „Kopátsy tegnap és ma – a humántőke szerepe a gazdasági növekedésben” címmel, jelenleg preprint változatban már olvasható. Az ösztöndíjasok mentor oktatója, Dr. Tessényi Judit tanszékvezető, konzulensi feladatain túl két tanulmányt is publikált a műhelymunka keretein belül. A Statisztikai Szemlében, valamint a Gradusban megjelent cikkek az egyetemisták vállalkozási hajlandóságát vizsgálták – már Kopátsy Sándor is felismerte, hogy egy ország innovációs képességét és gazdasági eredményességét nagyban befolyásolja, hogy mekkora a vállalkozási kedv.

A Kopátsy Tudásközpont munkájának sikerességéhez nagyban hozzájárult Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány igazgatója, a Kopátsy Sándor Életműsorozat köteteinek olvasószerkesztője, aki visszajelzéseivel és iránymutatásával segítette az ösztöndíjasok kutatásának előrehaladását. A 2023-as évben, a tavalyi ösztöndíjprogram lezárásaként tervben van egy záróprogram szervezése, valamint a Kopátsy életművet bemutató tanulmánykötet megjelentetése. Az ösztöndíj-programok 2023-ban tovább folytatódnak és újabb hallgatóknak biztosítanak lehetőséget az elmélyülésre egy kiemelkedő hazai szakember és gondolkodó életművében.