2023-04-28 11:20

2023. április 20-22-ig a szlovákiai komáromi Selye János Egyetem adott otthont a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának.

2023. április 20-22-ig a szlovákiai komáromi Selye János Egyetem adott otthont a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának.

Az OTDK a legnagyobb tudományos rendezvény, amely bemutatkozási lehetőséget ad a felsőoktatásban tanuló, kutatással is foglalkozó hallgatóknak. Az OTDK egy olyan program, amely amellett, hogy arra hivatott, hogy kiemelje a tehetséggondozás segítségével a jól teljesítő diákokat, kitűnő lehetőséget ad számukra arra, hogy miközben elmélyülnek egyes kutatásokban, megméretik saját elképzeléseiket a tudományos életben és megfelelő rutint is szereznek a kutatás módszertanából, addig konzulensükkel és a tágabb szakmával is hasznos kapcsolatokat építenek.

A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karát, zsűriszekció tagjaként Dr. Viharos Zsolt János tudományos dékánhelyettes úr (Gazdasági informatika és e-business - zsűritag), Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes (Turizmus – Trendek I. tagozat – zsűrielnök), Prof. Dr. Illés Bálint Csaba (Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. tagozat – társelnök), Prof. Dr. Dunay Anna (Stratégia- és változásvezetés, tanulás-, tudásmenedzsment I. tagozat – zsűritag) illetve az ETDT tagjaiként Dr. Viharos Zsolt Jánoson kívül Dr. Kárpáti József dékán és Czeglédi Timea dékáni hivatalvezető képviselték.

 

Hallgatóink, akikre büszkék vagyunk és a GTK hírnevét öregbítették: Kiss Réka (Pályamű címe: A Federal Reserve és az Európai Központi Bank monetáris politikájának hatása a kelet-közép- európai régió pénzügyi eszközáraira, témavezető: Vonnák Balázs Phd.), Koppány Máté (Pályamű címe: Vállalatértékelés egy nemzetközi M&A ügyletben, témavezető: Deliné Dr. Pálinkó Éva), Macsek Tamás József (Pályamű címe: Vállalati értesítés menedzsment hatékony alkalmazásának feltételei, témavezető: Dr. Viharos Zsolt János) Márton Anna (Pályamű címe: Gépjármű-visszahívások hatása a BMW autógyártó márkaimázsára, fogyasztóik körében, témavezető: Dr. Tanács János) és Riedl László ( Pályamű címe: Az NBA franchiseok értékelése, témavezető: Deliné Dr. Pálinkó Éva).

Helyezések:

Kiss Réka: Tőke-és pénzpiac- Tőkepiac működése I. tagozatban bemutatott pályamunkája alapján második helyezéstért el.

Koppány Máté: Pénzügy-Vállalati pénzügy tagozatban bemutatott pályamunkájáért különdíjban részesült.

Márton Anna: Marketing-Márkázás tagozatban bemutatott pályamunkájáért különdíjban részesült.

Riedl László: Pénzügy-Vállalati pénzügy tagozatban bemutatott pályamunkájáért második helyezést ért el.

További érintettségünk is volt más tagozatokban a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpont – MNB Intézet részéről. Számos, 2021-ben még más intézmény keretei között készült kutatásáért díjazott hallgató és konzulens jelenleg a Neumann János Egyetem Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszakán tanul vagy végez oktató-kutatói tevékenységeket. Legtöbb pályamű konzulense Neszveda Gábor, PhD MNB Intézet vezető-helyettes, egyetemi docens volt, 12 dolgozat témavezetőjeként, valamint konzulensi feladatokat láttott el Gánics Gergely Ákos PhD, Baranyai Eszter, Vonnák Balázs PhD. Segítségükkel szintén számos díjazott hallgatót köszönthettünk. Az egyik legtöbbször díjazott újdonsült kollégánk az időközben doktori tanulmányokat kezdő Granát Marcell volt, aki számos sikeres dolgozat társszerzőjeként gyűjtött be értékes helyezéseket az OTDK-n.

Kiemelkedő eredményt ért el az NJE jelenlegi mesterszakos hallgatója, Till Gábor, aki tőke- és pénzpiaci, illetve zöld pénzügyi témában írott korábbi dolgozataival első helyezéseket ért el. Dolgozatai címe: „A befektetői pszichológia és a fundamentális változók szerepe a részvényhozamok alakulásában - Momentum stratégia német empirikus vizsgálata”, illetve „Mennyire válságállóak a fenntarthatóságot és felelős vállalatvezetési szempontokat figyelembe vevő befektetések?”. Gábor a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Reménység-kitűzőjét is elnyerte kiváló teljesítményével.   

Alapképzésből nevezett hallgatóinkat megkérdeztük, hogy mi motiválta őket arra, hogy jelentkezzenek az OTDK megmérettetésre:

Egy remek lehetőség, ami egy kiváló szakdolgozaton túl is rengeteg ötletet nyújthat. Az OTDK a tudományos utánpótlás-nevelés egyik megkerülhetetlen mérföldköve, hiszen itt a lényeg a kötelező tanulmányokon felüli ismeretek elsajátítása és bemutatása, ami előremutató egy pályakezdő kutató esetében. Olyan készségeket sajátíthatnak el a fiatalok, melyek egyre nagyobb kereslet van az életben, mint például a kritikus gondolkodás, interdiszciplináris látásmód, problémamegoldás – válaszolták hallgatóink. 

Miért tartjátok fontosnak a témátokat?

Réka: Én az OTDK dolgozatomban a két nagy jegybank, a Federal Reserve és az Európai Központi Bank döntéseinek hatását vizsgáltam, egészen pontosan azt, hogyan gyűrűzik be egy-egy sokk a kelet-közép-európai régió tőzsdéire, árfolyamaira és kötvényhozamaira. Ez nagyon fontos kérdés a gazdaságpolitika számára, és különösen releváns egy olyan éles monetáris irányváltás során, mint ami az utóbbi időben tapasztalható. 

Laci: Szerettem volna félretenni a kliséket, azokat a témákat, amelyekből évente több dolgozat is születik, így megpróbáltam összekötni egy általam szeretett tevékenységet és egy olyan tárgyat, mely az egyetemen is felkeltette az érdeklődésem. Szeretném ezzel motiválni az utánam elkövetkezendő hallgatókat arra, hogy nyugodtan gondolkodjanak olyan témákban, melyek nem szokványosak, melyeket érdeklődéssel kutatnak, hiszen általában ezekből születnek a legérdekesebb és legsikeresebb dolgozatok. „Thinking outside the box”.

Milyen tanácsot adnátok a hallgatóknak, akik a soron következő OTDK-ra készülnek?

Réka: Bátorítanék mindenkit, hogy próbálja ki magát ebben, garantált, hogy értékes tapasztalatot fog szerezni. Konkrétan az OTDK-n az a fontos, hogy magabiztosan prezentáljunk, a bizottság érezze, hogy mélyen ismerjük a témát és az alkalmazott módszertant, tudjunk érvelni és véleményt formálni. Ha valaki még csak az intézményi TDK dolgozat elkezdésén gondolkodik, akkor pedig azt tanácsolnám, hogy válasszon egy olyan kutatási területet, ami igazán érdekli, keressen egy jó témavezetőt, majd lelkiismeretesen tegye bele az energiát a munkába - másképp szerintem nem is érdemes csinálni.

Anna: Kulcsfontosságú a témaválasztás. Olyan témát kell választani, ami közel áll a szívünkhöz, amivel bármikor lelkesen foglalkoznánk, másrészt olyat, ami érdekes, újszerű és értéket teremthet. Fontos, hogy már az intézményi TDK-ra is egy teljes értékű tanulmányt adjunk le, ugyanis az OTDK-ra már nem lesz lehetőség bővíteni azt, vagyis kritikus jelentőségű a jó időbeosztás.

Máté: Véleményem szerint is a kulcs a sikerhez a szorgalomban, és a téma szeretetében rejlik, ezek meglétével témától függetlenül eredményesek lesznek. Csinálják azt, ami során úgy érzik, hogy az idő repül, hiszen fontos a flow élmény, a többi adni fogja magát!

Gratulálunk a témavezetőknek és hallgatóinknak!