2023-06-12 08:17

A Gazdaságtudományi Karon eredményesen lezajlott az első, nemzetközi ERASMUS BIP program (Blended Intensive Programme).

A program célja a résztvevőkkel a fenntarthatóság különböző gazdasági, környezeti, társadalmi aspektusainak megismertetése, elsődlegesen az Egyesült Nemzetek Szervezetének 17 fenntarthatósági fejlődési célja tükrében. A kifejezetten erre a célra létrehozott szabadon választható kurzus a „(Re)considering sustainability” címet kapta, melynek szakmai előadásai során a résztvevők elméleti ismereteket szereztek, majd különböző foglalkozások és gyakorlati projektmunkák révén mélyítették tudásukat. 

A Kar által megtervezett, közös oktatási projektben négy egyetem vett részt: 

  • Selye János Egyetem, Komárom, SK: 7 hallgató és 2 oktató 
  • Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, RO: 7 hallgató és 1-1 oktató, illetve munkatárs 
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, RO: 10 hallgató és 2 oktató, 1 munkatárs 
  • Neumann János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar: 7 hallgató, 1-1 oktató és munkatárs.  

Az elmúlt két hónap folyamán  5  alkalommal online előadásra került sor a résztvevő egyetemek oktatói által kidolgozott témákban, Teams-en keresztül. Ezt követően egy teljes héten keresztül vendégeskedtek Kecskeméten partnerintézményeink oktatói és hallgatói. 

A teljes program ideje alatt a fiatalok megismerkedtek a bolygónkat körülölelő főbb problémakörökkel, amelyek a fogyasztói társadalmak uralkodó működési mechanizmusából adódnak. A témakörök elsősorban a fogyasztás és a túlfogyasztás, a termelés és a túltermelésvonatkozó jelenségeire, a környezetszennyezésre, annak a világra és a társadalmakra gyakorolt ​​jelenlegi és előrelátható hatásaira, valamint a társadalmi egyenlőségre és egyenlőtlenségre fókuszáltak. A bevezető elméleti online előadások bemutatták az ENSZ tizenhét fenntartható fejlődési célját és azok jelentőségét a huszonegyedik században.  

A kurzus egyhetes, fizikai jelenléten alapuló modulján a résztvevők az előzetesen megszerzett elméleti ismeretek alapján, gyakorlati projekteken dolgoztak csoportmunka keretében. Teljesítményüket a csoportos kutatásból készített prezentációk alapján értékelték az oktatók. A résztvevő négy egyetem hallgatói és kollégái nem csupán egy nemzetközi héthez, de a magyarság kapcsolatának ápolásához is hozzájárultak. Az informális alkalmak kiváló lehetőséget biztosítottak kulturális programokra, ismeretségek kötésére, meglévő ismeretek informális keretek között történő elmélyítésére. Mindez nem ment a szakmai munka rovására, hiszen jónéhány hallgató a kötetlen programok alatt is foglalkozott csapata projektfeladatával. Így nem is meglepő, hogy a projektkidolgozások alatt is minőségi hallgatói munkavégzés volt jellemző, és minden résztvevő supervisor és bíráló egyöntetűen méltatta a magas színvonalú projekteket, a bemutatók megtekintése után nem hivatalosan, valamint az értékelések alkalmával hivatalos formában is. 

A személyes jelenléttel lezajlott modul hetére szakmai, közösségi és kulturális programokat szerveztek a projekt kiötlői. Találkoztak Budapesten Michael Strafford Nothcott professzor úrral a Budapest Centre for Long-term Sustainability intézetben, ellátogattak a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontba, az MNB Tudásközpont és Oktatási Klub jóvoltából a pénzügyi fenntarthatóságról és ökológiai kérdésekről szóló előadásokat hallgathattak, valamint Kecskemét város történelmébe is bepillantást nyerhettek a vezetett városnézés során. 

A Gazdaságtudományi Kar nagy lépést tett ezzel a projekttel külső kapcsolatainak fejlesztése érdekében és egyúttal releváns tapasztalatot szerzett a nemzetközi projektek tervezésében, menedzselésében, adminisztrációjában is. Munkájához kiemelt támogatást nyújtott az Neumann János Egyetem Külügyi Irodája.