2023-08-04 12:07

MNB Fenntartható pénzügyek

Fenntartható pénzügyi kurzusok a legkeresettebb választható tantárgyak között

Zöld hitelek, ESG befektetési alapok, vagy éppen klímakötvények – a környezeti fenntarthatóság szerepe az elmúlt években egyre meghatározóbbá vált a pénzügyi piacok működésében, illetve felerősödött a pénzügyi és nempénzügyi vállalatok jelentéseiben is. A XXI. századi munkaerőpiac egyik megkerülhetetlen témaköreként azoknak is tájékozottaknak kell lenniük a zöld pénzügyek területén, akik a hétköznapokban más területen dolgoznak. Ezekre a kihívásokra segítenek felkészülni a fenntartható pénzügyi kurzusaink.

A zöld pénzügyi tudásátadást a Neumann János Egyetem két olyan kurzus keretében biztosítja hallgatói részére, amelyek során az órák jelentős részét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértői tartják. A 2021 óta felvehető és egymásra épülő tantárgyak a Gazdaságtudományi Kar profiljához illeszkedően mutatják be a fenntartható pénzügyek aktualitásait: a fenntarthatóság kapcsán kialakítható szinergiák és az alkalmazott tudományok megközelítése áll a fókuszban. A zöld pénzügyek fiatal, dinamikusan fejlődő szakterület, így a két, Kecskeméten oktatott tantárgy nemcsak innovatív, hanem hiánypótló is a Kar klasszikus tantárgyi kínálatában. 

Fenntartható pénzügyek című tárgy az őszi félévekben kínál bevezetést a hallgatók számára a zöld pénzügyekbe. A félév során MNB-s szakértők vendégelőadásai részletesen tárgyalják a hagyományos pénzügyi eszközök fenntartható alternatíváit. E tárgy sikeres elvégzését követően tavasszal egy esettanulmányokra építő kurzuson folytathatják azok a hallgatók, akik szeretnének elmélyültebb tudást szerezni a témakörben. 

A Fenntarthatósági esettanulmányok című kurzus során a zöld pénzügyek új gyakorlatait hazai és külföldi esettanulmányok mentén gyakorlatorientáltan dolgozzák fel a hallgatók az eseményeket a különböző érintettek szemszögéből vizsgálva. A fenti kurzusok mellett az MNB Intézet által meghirdetett Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak tárgykínálatában is helyet kap az utolsó félévben a Zöld pénzügyek tantárgy.

A hallgatók körében kiugró népszerűség övezi ezeket a választható kurzusokat. Az elmúlt félévek során előfordult, hogy a kurzuskínálatból minden harmadik hallgató a fenntartható pénzügyeket választotta. Az érdeklődés azt a globális megatrendet tükrözi, amely szerint elválaszthatatlanul fonódik össze a környezeti-társadalmi fenntarthatóság szemlélete a gazdasággal, a pénzügyekkel és az üzleti élettel. A kurzusokon szerzett gyakorlati és elméleti tudás komoly előnyt jelenthet mind a hazai, mind a nemzetközi munkaerőpiacon. A jövő gazdasági vezetőinek és szakembereinek kiemelten fontos érteniük és ismerniük az ezekből fakadó kihívásokat. 
 

Hallgatói visszajelzések a tavaszi haladó tantárgyról
 

Barna Dorina (Pénzügy és számvitel alapszak, 2. évfolyam)

Dorina kizárólag olyan szabadon válaszható kurzust szeretett volna felvenni, ahol olyan tudást és életszemléletet szerezhet, ami a jövőjére nézve építő jellegű, így esett a választása a Fenntarthatósági esettanulmányok kurzusra. Szerinte sosem volt még ennyire fontos a fenntarthatóság, mint napjainkban. Mindenki jövője és élete a tét, az pedig különösképp elgondolkodtató, hogy milyen jövő vár a fiatal generációkra. A kurzus óráin egy-egy fenntarthatósági téma, például digitális számvitel, körforgásos gazdálkodás, greenwashing, vagy az orosz-ukrán háború hatásai a gazdaságra került középpontba. Dorina szerint a kurzus szakdolgozatírás előtt pedig különösképp hasznos volt, hiszen kipróbálhatta magát abban, hogy milyen is esettanulmányból dolgozni, idegennyelvű cikkeket keresni és hosszasan elmerülni egy témában.
 

Cseh Erik (Pénzügy és számvitel alapszak, 2. évfolyam)

Erik számára a fenntarthatóság azt jelenti, hogy adott egy rendszer - jelen esetben a bolygónk és civilizációnk - hosszú távon stabilan tud működni. A Fenntartható esettanulmányok tárgyat is azért vette fel, hogy megismerje a világ példáit a fenntartható életre. A kurzus főleg gazdasági oldalról ragadja meg a témakört (pl. zöldkötvények, karbonkvóták), ami elősegíti az átállás materiális aspektusának megismerését, de az órákon társadalmi problémák (közlekedés, víz tisztasága) is előtérbe kerültek, kihangsúlyozva az egyéni érintettséget. Eriknek a személyes döntéseiben is jelentős változást hozott a kurzus, melynek köszönhetően például jobban odafigyel, hogy milyen tanúsítvány van a megvásárolni kívánt terméken, vagy takarékosabban bánik az erőforrásokkal. Úgy érzi, hogy zöldebb lett a szemlélete, olyan témákat is ezzel a „szemüveggel” néz már, melyekről eddig nem is gondolta, hogy idetartozhat.


Az NJE hallgatói a zöld pénzügyek fókuszú kurzusok elvégzése mellett 2022 tavaszán tanulmányi versenyen is megmérethették magukat. A verseny tárgya egy akkor még fejlesztés alatt álló új weboldal véleményezése volt. Az MNB kezdeményezésére kialakított Zöld Pénzügyi Termékkereső azóta már mindenki számára elérhető és tartalmazza mindazokat a javaslatokat, amelyeket a hallgatók fogalmaztak meg a verseny során. A termékkereső célkitűzése, hogy a lakosság számára elérhetővé és összehasonlíthatóvá tegye a Magyarországon forgalmazott fenntartható, illetve a fenntarthatóságot elősegítő befektetéseket.