2023-12-14 15:54

,,Érdemes-e stratégiai célokat kitűzni?- A stratégiaalkotás és megvalósítás korlátai és lehetőségei" Dr. Csendes István 

A Neumann János Egyetem (NJE) Gazdaságtudományi Kar (GTK) a hagyományainak megfelelően megkérdezi a részletekről kollégáit egy-egy kiemelkedő publikáció megjelenésekor, most Dr. Csendes Istvánt kérdeztük:

  • Hol jelent meg és milyen terjedelmű a publikáció?

A publikáció a Vezetéstudományban (MTA A kategóriás folyóiratban) jelent meg, 8500 szavas 27 oldalas terjedelemben.

  • Kik voltak a kutatásban az együttműködő partnerek, kik a társszerzők?

A cikket társszerzővel, Dr. Bocskor Ákossal írtam. Ákos az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa.

  • Mi az új eredmény alapötlete?

Néhány éve kutatói érdeklődésünk a stratégia alapkérdéseinek irányába fordultak. Ezeket az örökzöld kérdéseket szerettük volna 21. századi kontextusban vizsgálni. Elsődlegesen a cikk címében is megjelenő kérdést azaz, hogy a hosszú távú stratégiai célok kijelölése, illetve az ezek elérését megcélzó stratégia megvalósítása napjainkban vajon érvényes koncepcióknak tekinthetőek-e.

  • Mennyi kutatás, mi vezetett ide, milyen projekt vagy egyéb támogatás áll a kutatások mögött?

Akkortájt kutatótársam szociológusként, kiegészítő jelleggel, üzleti tanulmányokkal is foglalkozott. Először szakdolgozati projektjének keretein belül kezdtünk el a témával közösen foglalkozni. A cikk publikálásáig kb. 6 éves munkafolyamatról beszélhetünk. Ebben az esetben teljesen egyéni érdeklődésből eredő, egyetemi kutatásról van szó.

  • Az elért tudományos eredmény milyen módon jelenik meg egyetemünk oktatásában, a hallgatók hogyan tudnak ebből további state-of-the-art ismereteket szerezni?

Számos tantárgy keretein belül találkozhatnak a hallgatók majd ezekkel az ismeretekkel. Hiszen az üzleti, gazdálkodástani tantárgyak sokszor utalnak a vállalatgazdasági, szervezeti alapokra. Ahol a stratégia igen fontos szerepet játszik.

  • Az elért kimagasló eredmény milyen további kutatások alapjául szolgál, milyen új tudományos irányokat nyit meg?

A téma átfogó jellegéből adódóan számos további kutatásnak lehet referenciapontja. Ráadásul interdiszciplináris is. Hiszen a tisztán stratégiai kérdések keverednek a szervezet szociológiaiakkal, napjaink kontextusában pedig már az információ- és tudás-menedzsment béliekkel is. Ez utóbbi irány különösen érdekes, hiszen a kutatás a maga magas absztrakciós szintjén, de reflektál napjaink komplexitást, adatvezéreltséget előtérbe helyező trendjeire is. 

  • A hallgatóink milyen módon tudnak ebbe a kutatási témába bekapcsolódni?

Hallgatóinknak számos lehetőség adódik az NJE GTK kari kutatásokba bekapcsolódni, ennek talán legjobb formája a TDK részvétel, természetesen, ehhez a témához is bekapcsolódhatnak az érdeklődő hallgatók.

  • Van-e valamilyen további érdekes különlegessége a kutatásnak és a publikációnak?

A publikáció beleillik az elmúlt években megjelent, néhány nagy tekintélynek örvendő, közismert stratégiai kutató által jegyzett, magyar nyelven megjelent átfogó elméleti munkák sorába. Továbbá, nagyon érdekes, hogy a különböző irodalmi források az idő előrehaladtával csökkenő stratégiai kudarcrátát tükröz (ld. az ábrát).

A publikáció az alábbi link-en olvasható teljes terjedelmében.

Köszönjük a beszélgetést, további eredményes kutatásokat kívánunk!