2024-01-30 12:49

A Neumann János Egyetem Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központja 2024-ben budapesti képzési helyszínnel hirdet meg Gazdálkodás és menedzsment alapszakot – geográfus specializációval. Interjú Schuchmann Júlia geográfus, egyetemi docenssel.

- Miért különleges ez az új alapszak?

Régen megfigyelhető tendencia és igény a diákok részéről, hogy akik földrajz alapszakra jelentkeznek, több közgazdasági, gazdaságtudományi ismereteket igényelnének; akik pedig közgazdasági egyetemen folytatják tanulmányaikat, későbbi munkájuk során hasznát vehetnék a szélesebb körű, komplexebb földrajzi szemléletnek. Ilyen szakpárosítással hozzánk legközelebb csak a világhíres üzleti iskola, a London School of Economics rendelkezik. 

- Ön szerint mit ér egy ilyen diploma a munkaerőpiacon?

Az itt megszerzett tudás újdonsága az, hogy a mai modern világ legújabb technológiai, geopolitikai, fenntarthatósági és globális gazdasági kihívásaira reflektál. Ez a komplex tudás abban segíti a hallgatókat, hogy a termelő szférában csakúgy, mint a szolgáltató, kereskedelmi és pénzügyi intézmények bel-és külgazdasági elemzői, üzletkötői munkaköreiben tudnak vele elhelyezkedni. A képzés során a hallgatók, amellett, hogy gazdaságtudományi szakon végeztek, olyan, a virtuális valóságot, mesterséges intelligenciát felhasználó technológiákat sajátíthatnak el, amelyek bármely 21. századi munkáltatónál előnyt jelenthetnek. 

- Mit jelent ez az új tananyag pontosan?

A gazdasági folyamatok nem „légüres térben” zajlanak, hanem konkrét természeti, társadalmi és geopolitikai környezetben. Ezek fenntarthatóságának és a mai globalizált világ összefüggéseinek a megértéséhez egy olyan „geográfus” szemléletre lenne szükség, amit a jelenlegi közgazdász képzések nem tudnak teljeskörűen biztosítani.

- Milyen tantárgyakat tartalmaz a specializáció?

Az első három szemeszterben a hallgatók a klasszikus közgazdász-képzés törzsanyagát sajátítják el, miközben a szabadon választható tantárgyak között már találnak földrajzos tematikájú tananyagot. A negyedik félévtől találkoznak olyan tantárgyakkal, mint pl. a társadalom és gazdaságföldrajz, a települések gazdaságföldrajza, a helyi közigazgatás- és településmenedzsment, regionális és településgazdaságtan, a világgazdaság földrajza, politikai földrajz, környezetföldrajz, regionális politika és konnektográfia. Tehát a földrajzon belül nem a természetföldrajz, mint pl. a geológia, hidrológia és éghajlattan területére, hanem a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeliségére és az innováció földrajzára koncentrál a tananyag.

- Felkeltette az érdeklődésemet a konnektográfia kifejezés; milyen tananyagot jelent ez?

A mai internettel összekapcsolt, globalizált világban minden mindennel összefügg. A konnektográfia a hálózatok földrajzát jelenti, az összekapcsolt világban való tájékozódást segíti. Mivel a modern gazdaság jelentős része ma már a virtuális térben is zajlik, így ez a tantárgy a legmodernebb virtuális valóság (Virtual Reality, VR) és a mesterséges valóság (Artificial Reality, AR) technológiák gazdasági alkalmazásaira is kitér, beleértve a Mesterséges Intelligenciát (MI) is. Ez már önmagában is újdonság a magyar felsőoktatási palettán.

- Ha jól értem, a kecskeméti Neumann János Egyetem ezt a képzését Budapesten indítja?

Igen, az Egyetem budapesti képzési helyszíne Budán, közlekedésileg kiváló helyszínen, a BMGE és az ELTE campusán található, az Infoparkban; közvetlenül a Tüskecsarnok és a MOL Torony között, egy a 21. századi oktatási igényeket kielégítő épületben. A képzés önköltséges, a hazai felsőoktatási képzési kínálatban elfogadható áron érhető el. Kedvező árú kollégiumi elhelyezésre is lehetőség adódik, az itt is közlekedő 1-es villamos végállomásánál, a Kunigunda úton. Összefoglalva: az ország legintenzívebb egyetemi környezetében vagyunk, ennek minden előnyével, pl. sportolás, szórakozás, a magyar és nemzetközi egyetemi életbe való bekapcsolódás, változatos étkezési lehetőségek, melyeket a közeli, népszerű budai Duna-part, a Kopaszi-gát szolgáltatásainak a folytatása, az SHO Beach egészít ki. A szakon oktató kollégák elismert szakemberek, a hallgatói időbeosztási, egyéni igényeket rugalmasan kezelik.

- Van-e lehetőség az alapképzést követően mesterdiploma és doktori fokozat megszerzésére?

Hogyne. 2023-ban indítottuk – ugyanezen a Neumann képzési helyszínen – a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakunkat, ahol most februárban indul az 1. évfolyam 2. féléve. Most alakult meg a Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája is, ugyanitt, az Infoparkban. 

- Hol lehet jelentkezni?

Hivatalosan február 15-ig lehet hozzánk jelentkezni a felvi.hu-n keresztül a Neumann János Egyetemen, Kecskeméten, a Gazdálkodás és menedzsment alapszak geográfus specializációra, budai képzési helyszínt megjelölve. Akit érdekel a Facebook-on is megtalál minket az NJE Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ címen, illetve az itt közölt kép QR kódján is elérhető a részletes szakismertető a tantárgyi programmal. Helyünk a térképen: Google Maps Plus Code koordináció-F3C5+5W Budapest. További kérdés esetén elérhetőségem: schuchmann.julia@nje.hu

- Köszönöm az interjút. 

Várunk mindenkit szeretettel!