2024-02-20 08:45

„The Importance of the New Silk Road in the Hungarian Automotive Supply Chain"- Dr. Dávid Lóránt Dénes

A Neumann János Egyetem (NJE) Gazdaságtudományi Kar (GTK) a hagyományainak megfelelően megkérdezi a részletekről kollégáit egy-egy kiemelkedő publikáció megjelenésekor. Most Dr. Dávid Lóránt Dénest, a GTK egyetemi tanárát kérdeztük.

  • Hol jelent meg és milyen terjedelmű a publikáció?

A Sustainability című folyóiratban 2023 novemberében, Q1 minősítéssel és 14 oldal terjedelemben. 

  • Kik voltak a kutatásban az együttműködő partnerek, kik a társszerzők?

Pató Gáborné, Heizler, Gábor, Herczeg, Márk. Pató Gábor Bálint, Al Fauzi Rahmat, Varga, Imre, Csiszárik-Kocsir Ágnes és jómagam. Az ELTE, a Pannon Egyetem, a MATE, az Óbudai Egyetem és a Neumann János egyetem munkatársai. A magyar szerzőket egy indonéz PhD hallgatóm segítette.

  • Gazdasági és társadalmi hatás, kapcsolódás az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz:

Az Új Selyemút jelentős gazdasági és társadalmi hatással van a magyar autóipari ellátási láncra. Gazdasági szempontból fellendíti a kereskedelmet, javítja az infrastruktúrát és munkahelyeket teremt. Társadalmi szempontból pedig elősegíti a készségek fejlesztését és a közösségek erösődését. Ezek a hatások több ENSZ Fenntartható Fejlődési Célhoz (SDG) illeszkednek, beleértve a tisztességes munkát és a gazdasági növekedést (SDG 8), az ipart, az innovációt és az infrastruktúrát (SDG 9), a fenntartható városokat és közösségeket (SDG 11), valamint a célokért folytatott partnerségeket (SDG 17). Összességében az Új Selyemút hozzájárul Magyarország gazdasági fejlődéséhez, miközben globális szinten előmozdítja a fenntartható fejlődési célokat.

  • Az új eredmény alapötlete:

Az új eredmények mögött az az elképzelés állt, hogy tömör összefoglalót adjanak az Új Selyemútnak a magyar autóipari ellátási láncra gyakorolt gazdasági és társadalmi hatásairól, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz való igazodásáról. Az összefoglaló célja az volt, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat, hogy a kezdeményezés hogyan befolyásolja a kereskedelmet, az infrastruktúrát, a munkahelyteremtést, a készségfejlesztést és a közösségi növekedést, miközben hangsúlyozta a fenntartható fejlődési célokban megfogalmazott fenntartható fejlődési célkitűzésekhez való hozzájárulását is.

  • Tudományos eredmény az egyetemi oktatásban:

Az elért tudományos eredmények beilleszthetők az egyetemi oktatásba, lehetőséget teremtve a hallgatóknak az ellátási láncok, az autóipar és a fenntarthatóság terén történő szakmai fejlődésre.

  • Kutatásokhoz vezető eredmények és új tudományos irányok:

A kutatás következő lépése a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek kombinációját alkalmazó mélyrehatóbb elemzés lenne, amely szilárd bizonyítékokat és betekintést nyújtana az Új Selyemútnak a magyar autóiparra gyakorolt gazdasági, társadalmi és környezeti hatásairól, valamint a fenntartható fejlődési célokkal való összhangjáról.

  • Hallgatók bekapcsolódása a kutatási témába:

A hallgatók bekapcsolódhatnak a kutatási témába a az ellátási láncok, az autóipar és a fenntarthatóság történő tanulmányok révén, és akár saját kutatási projektekben is részt vehetnek.

  • Van-e valamilyen további érdekes különlegessége a kutatásnak és a publikációnak?

Az Új Selyemútnak a magyar autóipari beszállítói láncra gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatás és publikáció további érdekességei közé tartoznak a következők: esettanulmányok konkrét vállalatokról vagy közösségekről az útvonal mentén a valós életből vett példákhoz, az érdekelt felek, például kormányzati ügynökségek és nem kormányzati szervezetek bevonása a különböző nézőpontok érdekében, összehasonlító politikai elemzés a legjobb magyarországi gyakorlatok azonosításához

Köszönjük a beszélgetést, további eredményes kutatásokat kívánunk!

A publikáció ide kattintva olvasható teljes terjedelmében.