2023-01-28 17:19

2023. szeptemberében új, speciális közgazdász mesterképzést indít a Neumann János Egyetem, amelyre február 15-ig lehet jelentkezni. A szak bemutatására Tózsa István professzor urat, az NJE-MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajz és Településmarketing Központjának vezetőjét és Forman Balázs egyetemi docenst, a szak felelősét kértük fel.

Miről szól az új Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterszak?

Forman Balázs: A szakot Kerekes Sándor a Corvinus és Lengyel Imre a Szegedi Tudományegyetem professzorai alapították. 2022-ben ennek a szaknak az indítását készítettük elő a Neumann János Egyetemen. Most 2023. február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu felületén és a képzés 2023. szeptemberben indul Budapesten, az Infoparkban. A szak a közgazdaságtan és a földrajz új szintézise, ami korunk kihívásaival foglalkozik. Ide tartoznak többek között a területi egyenlőtlenségek, a nemzetközi versenyképesség, a gazdaság és a települések fejlesztése. Környezeti oldalról ide tartoznak a környezetvédelem, a klíma-, az energia-, az agrárválság, az ivóvízgazdálkodás. Legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy vizsgáljuk napjaink felgyorsult, globalizálódott világának régi és új kommunikációs technológiáit a közlekedéstől az internetes világig.

Tózsa István: A képzés során az internetes lehetőségeket is kihasználva, háromdimenziós digitális környezetben, interaktív módon sajátíthatnák el a fenntarthatósággal, a környezettel és a gazdálkodás földrajzi vetületeivel kapcsolatos ismeretanyagot.

Miben egyedülálló még ez a szak?

Tózsa István: A helyi önkormányzatok egyik fontos feladata napjainkban a tőkevonzás. Ennek eszköze a településmarketing. A településmarketing, mint gondolkodási keret, lehetőséget ad a településfejlesztés és üzemeltetés újragondolására a helyi lakosság, vállalkozások, az érkező turisták és befektetők elégedettségének növelése érdekében. Ez fontos hozzájárulás az egyes régiók, települések turisztikai desztináció menedzsmentjéhez és turizmusmarketingjéhez is. A most induló szak specializációja a hálózati gazdaság mellett a településmarketing. 

Milyen tantárgyakat tanulnak majd a hallgatók?

Forman Balázs: A szak képzési programjában összesen 44 különböző kötelező tantárgyat, a hálózatgazdaságtan és a településmarketing specializáció tantárgyait és választható tantárgyakat oktatunk. igyekeztünk az elméleti és gyakorlati órákat kiegyensúlyozottan beépíteni a programba. A képzés tartalmazza mindazokat a közgazdasági, pénzügyi, vállalatgazdaságtani, módszertani ismereteket, amik egy közgazdász mesteri diploma megszerzéséhez szükségesek. A képzési program úgy lett összeállítva, hogy lényegében bármilyen alap-, vagy mesterdiplomával rendelkező jelentkezőt fel tudunk venni és két év múlva a tanulás, sikeres vizsgák, abszolutórium és diploma elkészítése, megvédése után közgazdász mesteri diplomát tudjunk adni a hallgatóinknak. A szak nevében is szereplő regionális és környezet-tudományok mellett lehetőség van elmélyültebb tanulmányokat folytatni a hálózatgazdaságtan és a településmarketing specializációk mellett a városgazdaságtan, -tervezés és politika, az energiagazdálkodás, az Európai Unió szakpolitikái, valamint Eurázsia témakörében. A célunk az, hogy elméletileg és módszertanilag alaposan felkészült és jól kommunikáló szakembereket bocsássunk a munkaerőpiacra.

Tózsa István: A gyakorlati tantárgyak gyakorlati készségek fejlesztésével szélesítik a közgazdászhallgatók látókörét és kreativitását, hogy fogékonyak legyenek a gyorsan változó technológiák alkalmazására a földrajzi térrel változó regionális adottságok tükrében is. 

Kiket várnak a Regionális és Környezeti Gazdaságtan képzésre?

Forman Balázs: Mindenkit várunk, akit érdekel a közgazdaságtan, a földrajz, a területfejlesztés, a környezetvédelem, a modern kommunikációs ismeretek és technológiák összefüggései. Várunk most végző alapszakos hallgatókat, a munkájuk mellett tanulni és az ismereteiket megújítani kívánó régebben végzetteket, a munka világába visszatérni akaró kismamákat vagy épp sportolókat. Lehetőségeink szerint igyekszünk családbarát órarendet és időbeosztást kínálni leendő hallgatóinknak.    

Milyen előnyöket élvezhetnek a hallgatók? 

Tózsa István: A felvételi beszélgetésen legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók az eredményes képzésüket elősegítő, jelentős, havi 150 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek már az első félévben is, amelyet a következő három félévben is végig megtarthatnak, jeles tanulmányi eredményük függvényében. Igény szerint a Márton Áron Kollégiumban elhelyezést is igényelhetnek, havi 18-19 ezer forint térítési díjért.

Csak magyar hallgatóknak hirdetik meg a szakot?

Tózsa István: A Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakot magyar és angol nyelven is meghirdeti a Neumann János Egyetem a budapesti képzési helyszínén, 2023. szeptemberi kezdéssel. Az önköltséges képzés félévenként a magyar, és uniós országbeli hallgatók esetében 650 ezer forintba kerül szemeszterenként, harmadik országból érkezőknek 2750 Euró a díja. A második évtől a Stipendium Hungaricum ösztöndíj is elérhető a képzésre.

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

Forman Balázs: A képzés nyitott és sokoldalú. A szak elvégzésének birtokában mindenki találhat a kedvének, érdeklődésének habitusának megfelelő szűkebb szakterületet, elhelyezkedési lehetőséget. Elsődlegesen lehet a különböző minisztériumokba, önkormányzatokhoz jelentkezni település- és területfejlesztési vagy környezetvédelmi szakembernek. De ugyanezeken a területeken meg lehet célozni nemzetközi szervezeteket is, mint például az ENSZ, az OECD, az Európai Unió intézményeit és szakosított szervezeteket, mint a WHO, Világbank, vagy az ESPON, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Lehet településmarketing szakértőként terveket, kommunikációs kampányokat, kiadványokat, imázsfilmeket készíteni. De lehet a szakmai kommunikációban GIS alapon ragyogó térképeket, ábrákat, elemzéseket készíteni médiumoknak, döntéshozóknak, vállalatoknak. A diploma sok háttértudást ad a több telephellyel rendelkező vállalatok – közlekedés, pénzintézetek, kereskedelem, feldolgozóipar, egészségügy stb. – számára telephelyek, szállítási útvonalak, értékláncok tervezési döntéseihez. De ha valaki egyénileg üzleti tanácsadásra adná fejét, annak is lehetősége lesz arra a REKO diploma birtokában, hogy ne csak környezetvédelmi vagy telephelyválasztási tanácsokat adjon, hanem komplex üzleti szolgáltatást, pénzügyi, stratégiai tervezést is kínáljon ügyfeleinek. 

Tózsa István: Mi a sokoldalú szakmai ismereteket adjuk témánként az elérhető legjobb oktatókkal, mint például a nemzetközi hírnévnek örvendő Kerekes Sándor professzorral, a szak eredeti alapítójával, Cséfalvay Zoltán professzorral, a gazdasági rendszerváltás nemzetközi szaktekintélyével, vagy Piskóti István professzorral, a település- és régiómarketing tudomány magyarországi megalapítójával. Arra törekszünk, hogy felszabadítsuk a hallgatóink kreativitását, hogy utána ötleteikkel, munkájukkal betölthessék az előttük lévő teret. 

A szak további részletes információi elérhetőek honlapunkon:

https://gtk.nje.hu/kepzeseink/mesterkepzes/regionalis-es-kornyezeti-gazdasagtan-ma