A hallgatók számára második alkalommal nyílik meg a lehetőségként a két ösztöndíj típus: a Kopátsy hallgatói ösztöndíj és a Kopátsy kutatási ösztöndíj.

Kopátsy Sándor Hallgatói Ösztöndíj, 25 hallgató számára

Pályázók köre: A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar államilag finanszírozott BSC képzésben tanuló aktív státuszú hallgatói, akik vállalják, hogy a 2023 tavaszi és 2023 őszi félévekben is aktív hallgatói státusszal rendelkeznek a Karon. 

Bírálat szempontja: Tanulmányi eredmény (a pályázók közül a legjobb 25 gördített tanulmányi átlagú hallgató nyeri el, 2022 lezárt őszi félévvel bezárólag)

Elvárás: Részvétel a Tudásközpont szakmai rendezvényein

Az ösztöndíj összege: havi 50  ezer forint 7 hónapon keresztül

Pályázati keretösszeg: 25 hallgató számára,mindösszesen 8,75 millió forint.

A jelentkezés módja: a lezárt 2022. őszi félévi vizsgákat követően a GTK Dékáni Hivatalban a mellékelt pályázati adatlapon papír alapon, írásban (személyesen vagy postán) benyújtott jelentkezés (a jelentkezők tanulmányi eredményét az Oktatási és Képzési  Igazgatóság ellenőrzi és rangsorolja), illetve e-mailben gtk@nje.hu címen lehet.

.• Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

II. Kopátsy Sándor Kutatói Ösztöndíj, 5 hallgató számára

A tudásközpont munkájába aktívan bekapcsolódó hallgatók számára meghirdetésre kerül 5 fő részére a Kopátsy Kutatási Ösztöndíj, melynek összege 10 hónapon keresztül havi 90 ezer forint, évente összesen hallgatónként 900 ezer forint, teljes éves költsége 4,5 millió forint.

Pályázók köre: A Neumann János Egyetem bármely karának nappali tagozatos BSC képzésben résztvevő, aktív státuszú hallgatói,  akik vállalják, hogy a  2023 tavaszi és 2023 őszi félévben is aktív hallgatói státusszal rendelkeznek az egyetemen.

Bírálat szempontja: Szakmai terv elkészítése

Elvárás: Részvétel a Tudásközpont szakmai rendezvényein, szakmai terv végrehajtása

.• Pályázati keretösszeg: 5 hallgató számára 10 hónapon keresztül,hallgatónként havi 90 ezer forint 

.• A  pályázat iránt  érdeklődő  hallgatókat kérjük, regisztráljanak e-mailben Czeglédi Timeánál, a GTK Dékáni Hivatalában (czegledi.timea@nje.hu)

• A pályázat benyújtása a jelen felhívás mellékleteként közzétételre kerülő adatlapon lehetséges papír alapon, írásban (személyesen vagy postán küldve) a GTK Dékáni Hivatalában, lletve e-mailben gtk@nje.hu címen lehet.

A pályázati adatlap benyújtási határideje: 2023. június 30.

III. Kopátsy Sándor Mentor Program, 3 szakember számára

Kopátsy mentorprogram indul a Neumann János Egyetemen oktató, vagy a témában járatos külsős szakembereknek, akik vállalják, hogy a tudásközpont munkájában részt vesznek és koordinálják az ösztöndíjasok és a kutatási ösztöndíjasok szakmai munkáját. 

Pályázók köre: A Neumann János Egyetem oktatója, illetve a Kopátsy életműhöz kapcsolódó szakmai előélettel rendelkező szakember.

Bírálat szempontja: Szakmai terv elkészítése. 

Elvárás: A Tudásközpont szakmai munkájának koordinálása, a szakmai terv végrehajtása. 

A támogatás összege: havi bruttó 85 ezer forint + járulékai 10 hónapon keresztül . 

Pályázati keretösszeg: 3.1 millió forint. 

A pályázat benyújtásának módja: szakmai tervet tartalmazó írásos pályázat benyújtása a Gazdaságtudományi Kar dékánja részére, e-mailben a gtk@nje.hu címre, kiemelt fókusszal a hallgatói tehetséggondozásra és/vagy a Kopátsy-hagyaték kutatására vonatkozó konkrét javaslattal, elképzeléssel. 

• Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

A pályázat felhívása és a jelentkezési lap itt érhető el.