Az NJE Gazdaságtudományi Karán tanuló nappali tagozatos, önköltséges hallgatók egyszeri, 2023 tavaszi fél-végi ösztöndíj-támogatásával cél a tanulmányi ösztöndíjakból nem részesíthető hallgatók ösztönzése a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére, a 2023 tavaszi félévük sikeres, eredményes lezárására.

Ennek érdekében a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara arra érdemes teljesítményt nyújtó önköltséges hallgatói az egyetem nappali alapszakjain egyösszegű, egyszeri ösztöndíj odaítélésben részesülnek a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Az ösztöndíj évfolyamtól függetlenül az adott szakon aktuálisan a legjobb tanulmányi eredményű  önköltséges hallgatókat támogatja.

Az ösztöndíjban részesülők kőre és rangsorolása

Az ösztöndíjban automatikusan részesül az az összesen 20, önköltséges finanszírozású kőrben tanuló  gazdálkodási  és  menedzsment,  kereskedelem  és marketing,  pénzügy  és számvitel, illetve nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató, akire az alábbiak együttesen teljesülnek:

  • az NJE GTK Bsc képzésben vesz részt.
  • évfolyamtól függetlenül, szakonként vizsgálva, keretlétszám szerinti megadott legjobb (gazdálkodási és menedzsment szakon a legjobb  9, kereskedelem és marketing szakon a legjobb 4, nemzetközi gazdálkodás szakon a legjobb 2, pénzügy és számvitel szakon a legjobb 5 hallgató) tanulmányi átlagot éri el a 2023 tavaszi vizsgaidőszak lezárásakor.
  • a 2023 tavaszi félévben aktív hallgatói státusszal rendelkezik.
  • a 2023 tavaszi félévben legalább 30 kreditet megszerez és, 
  • alapképzéses diplomáját leghamarabb 2023/24 telén szerzi meg.

Az ösztöndíj odaítélése és kifizetésének módja

  • az ösztöndíj összege hallgatóként 100.000 Forint
  • az ösztöndíjra nem kell külön pályázati kérelmet leadni, az egyszeri voltára tekintettel az Oktatási és Képzési Igazgatóság adatiból kialakított helyezettjeinek történik a kifizetés, 2023. július 31-ig, a hallgatók tavaszi félévének lezárásának követően.
  • az ösztöndíjban részesedő hallgatókat az Oktatási és Képzési Igazgatóság értesíti.