Az NJE és az MNB közös célja, hogy motiválja az NJE hallgatóit a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való részvételre. A Pályázat célja, hogy ösztönözze a hallgatókat a gazdaságtudományi témákkal kapcsolatos kutatások megismerésére, tovább gondolására, illetve saját kutatásuk megkezdésére, szakmai véleményük megfogalmazására illeszkedve az alábbi kutatási téma leírásához. 

Kutatási téma:

  • bármely, a Pályázó által választott gazdaságtudományi területhez tartozó téma. A Pályázat során a hallgatóknak törekedniük kell a hazai és nemzetközi gazdaságtudományi trendek hátterének megismerésére és a témában aktuális kérdések elemzésére. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

  • pályázni az hallgató pályázhat, aki, a 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévében az NJE bármely Karának teljes idejű vagy részidős felsőoktatási szakképzésben, alap-, mester-, osztatlan képzésében részt vesz aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve aki a 2023 tavaszi egyetemi TDK fordulón nem vett részt.

A pályázat feltételei:

  • pályázni kizárólag az alábbiakban meghatározott feltételek teljesítésével lehetséges: előzetes regisztráció és a kutatási terv benyújtása után 
  • egy Pályázó egy kutatási tervet nyújthat be, amelyben összefoglalja a Pályázó által választott téma relevanciáját, bemutatja kutatási koncepcióját, feltérképezi a legrelevánsabb szakirodalmi hátteret, illetve vázolja korábbi eredményeit (amennyiben volt ilyen). 
  • a pályázati felhívás kizárólag egyéni pályaművek benyújtását engedi. 
  • nevezési díj nincs, a pályázaton való részvétel ingyenes.
  • a pályázati felhívásra nem nyújtható be olyan Pályamű, amely más pályázati felhívásra, az ezen pályázati felhívásban megjelölt pályázati határidő lejáratát megelőzően, már benyújtásra került.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:

  • a pályázat tartalmi, formai és minőségi előírásainak megfelelő pályaművet benyújtók közül a legjobb 20 pályamű szerzője egyszeri 150.000 Ft összegű kiválósági ösztöndíjban részesül

A pályázat benyújtása:

  • az előzetes regisztrációhoz az alábbi adatokat kell emailben megküldeni az MNB Intézet számára, az mnbintezet@uni-neumann.hu címre:  szerző neve, email címe, Neptun kódja, hogy melyik Karon, melyik szakon és melyik évfolyamban tanul, valamint a kizáró okok ellenőrzése céljából kérjük feltüntetni a születési helyet és időt, a lakcímet és a tartózkodási címet. A regisztráció határideje: 2023. június 5. hétfő éjfél
  • a pályamű benyújtásának határideje: 2023. június 16. péntek reggel 8:00