A Dékáni Hivatal részeként a Hallgatói Iroda elsősorban az oktatással és hallgatókkal kapcsolatos folyamatok koordinálásában vesz részt. Ide tartoznak a hallgatói ügyek: 

 • ECO ösztöndíjak, pályázatok, pályázati anyagokkal kapcsolatos kérdések, közéleti tevékenység-igazolások, 
 • tanulmányi kérdések, oktatók és hallgatók közötti kommunikáció segítése, nappali és levelező képzések hallgatói kérdéseinek kezelése.
 • a duális képzés, duális hallgatók ügyeinek intézése, duális beszámolók szervezése, duális vállalatokkal kapcsolattartás, duális mintatantervek egyeztetése, 
 • kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyintézések, megállapodások megkötése a vállalatokkal, igazolások és beszámolók nyilvántartása,
 • az ERASMUS kapcsolatok ápolása, külföldön félévet teljesítő hallgatókkal kapcsolattartás,
 • kari beiskolázási kampányokban részvétel. 

Elérhetőség

Vezetékes telefon: +36 76 516 320
Mobiltelefon: +36 30 799 6621

Amivel mi nem foglalkozunk, de kari referensünk az Oktatási és Képzési Igazgatóságon igen: 

 • jogviszonyigazolások, iskolalátogatási igazolások kiadása
 • diákigazolvány, féléves matricák
 • oklevelek kiállítása
 • tandíjbefizetések, diákhitel, tanulmányi pénzügyi folyamatok ügyintézése
 • nyelvvizsga-bizonyítványok rögzítése. 

Elérhetőség

Vezetékes telefon: +36 76 516 379