2023-10-09 08:13

A TESCO Magyarország fenntarthatósági és közösségi tevékenysége menedzsmentösszefüggésének vizsgálata”- Dr. Tessényi Judit és Dr. Katona Norbert

Új tudományos publikációt jelentettek meg „A TESCO Magyarország fenntarthatósági és közösségi tevékenysége menedzsmentösszefüggésének vizsgálata” címmel Dr. Tessényi Judit és Dr. Katona Norbert, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék vezetője, egyetemi adjunktus és a tanszék egyetemi docense

A Neumann János Egyetem (NJE) Gazdaságtudományi Kar (GTK) a hagyományainak megfelelően megkérdezi a részletekről kollégáit egy-egy kiemelkedő publikáció megjelenésekor, most Dr. Tessényi Juditot és Dr. Katona Norbertet:

  • Hol jelent meg és milyen terjedelmű a publikáció?

A Competitio folyóirat a Debreceni Egyetem kiadványaként jelenik meg és a modern közgazdaságtudomány bármely területéről közöl olyan tanulmányokat, amelyek új tudományos eredményeket tartalmaznak. A tanulmányok lehetnek empirikus vagy elméleti irányultságúak, illetve akár kritikai jellegű irodalom-összefoglalások is. A folyóirat nyitott az üzleti tudományok területéről származó tanulmányok előtt is. A mi tanulmányunk egy nagyobb lélegzetvételő tanulmány, amely több mint tizenöt oldal hosszú.

 

  • Kik voltak a kutatásban az együttműködő partnerek, kik a társszerzők?

Kettőnk (Tessényi Judit és Katona Norbert) közösen gondozott kutatássorozatának újabb állomása a TESCO fenti esettanulmánya, ugyanakkor természetesen szükség volt a megkérdezettek támogató együttműködésére is. A  TESCO Global Zrt. magyarországi kommunikációs és  kampányvezetője , továbbá az Effekteam igazgatóasszonya, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke és az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgató-helyettese adott választ kérdéseinkre a félig struktúrált interjúk során. 

 

  • Milyen gazdasági és társadalmi hatása van a megjelent publikációnak? Hogy kapcsolódik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz?

Az ENSZ 2015-ben közzétett összesen 17 Fenntartható Fejlődési Cél (SDG) meghatározza, hogyan felelhetnek meg a vállalatok, a kormányok és a civil társadalom a globális kihívásoknak a fenntartható jövő megvalósítása érdekében. A TESCO számára az a 8 SDG célkitűzés releváns, amely a működésük során érdemben befolyásolható. A kapcsolódó célok hasznos kiindulópontként szolgálnak a kezdeményezéseik értékeléséhez is. Az ENSZ Global Compact iránymutatásával összhangban a számukra különösen releváns célokat állítják a középpontba: azokat, amelyek a legnagyobb elvárásokat, kockázatokat és lehetőségeket jelentik a TESCO számára, és ahol a legnagyobb mértékű pozitív változást tudják elérni.

  • Mi az új eredmény alapötlete?

A CSR (Corporate Social Responsibility, magyarul Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása) és CSV (Creating Shared Value, magyarul az Érintetettel való Közös Értékteremtés)) munka lényege alapvetően valamennyi cégnél ugyanaz, viszont a megvalósításban és a fókuszokban jelentős cégspecifikus sajátosságokat találtunk. Ezek feltárására a legalkalmasabb módszer az esettanulmány, ezért rendszeresen közzéteszünk ilyen jellegű kutatások eredményeit. Kutatásaink elsősorban procedurális-fókusszal bírnak, így a “HOGYAN”-ra keresik a választ, túllépve az esetek puszta leírásának szintjén, éppen ezért a félig strukturált szakértői interjúkat és a dokumentumelemzés módszerét alkalmazzuk rendszerint, kérdőívekkel kiegészítve. 

  • Mennyi kutatás, mi vezetett ide, milyen projekt vagy egyéb támogatás áll a kutatások mögött?

Az immár ötödik fenntarthatóság menedzselését vizsgáló esettanulmányunkban a TESCO magyarországi felelősségvállalási és közösségi tevékenységének fókuszait, szervezeti folyamatait, működését vizsgáljuk egyrészt a publikusan fellelhető vállalati jelentések és elemzések, másrészt a tevékenységekben kulcsszerepet játszó belső és külső szakemberekkel folytatott félig strukturált interjúk segítségével. Ezt a munkánkat közvetlenül a Szerencsejáték Zrt, a Tungsram és a Nestlé CSR, illetve CSV tevékenységének esetalapú bemutatásai alapozták meg. Ez a kutatási programot immár több mint 8 éve folytatjuk, közösen. 

  • Az elért tudományos eredmény milyen módon jelenik meg egyetemünk oktatásában, a hallgatók hogyan tudnak ebből további state-of-the-art ismereteket szerezni?

Egy külön publikált, ugyanakkor kapcsolódó nemzetközi és hazai szakirodalmi áttekintésünk - formai szempontból - felszínre hozta azt, hogy a témában relatíve kevés számú esettanulmány születik, amely megítélésünk szerint aláhúzza azt a lehetőséget is, hogy több – tudományos igénnyel összeállított – esettanulmány készüljön, amely üzleti és edukációs, oktatási szempontból is helyes irány lehet. E mellett, tartalmi szempontból a munkánk a tevékenységek leíró jellegű bemutatásán túl rámutatott arra is, hogy a fenntarthatósággal és a közösségekkel kapcsolatos szervezeti folyamatok eredményes menedzselésének számos szervezeti feltétele van, ahogyan aláhúzta a külső felek, szolgáltatók bevonásának lehetőségeit és korlátait is – mindez a fenntartahatóság és a menedzsment (vezetés és szervezés) eredményes összekapcsolásának vizsgálati és gyakorlati lehetőségét nyitja meg. A feltárt eredmények gyakorlati alkalmazását, hasznosítását szolgálta az eset, illetve az esetek menedzsment (pl. Stratégiai tervezés, Stratégiai Menedzsment) kurzusokon történő bemutatása is. 

  • Az elért kimagasló eredmény milyen további kutatások alapjául szolgál, milyen új tudományos irányokat nyit meg?

Az eredmények azért jelentenek meghatározó mérföldkövet számunkra, mert terveink között szerepel egy olyan – a keretrendszerre illeszkedő - gyűjtemény összeállítása, amely a hazai - több iparágat átfogó módon kiválasztott - cégek fenntarthatósági tevékenységének feldolgozására fókuszálna, egyrészt a közös jellemzők modellértékű felszínre emelése, részben pedig az iparági, illetve céges specifikumok kiemelése céljából.

  • A hallgatóink milyen módon tudnak ebbe a kutatási témába bekapcsolódni?

Az egyetem érdeklődő hallgatói elsősorban a szakdolgozatuk vagy TDK dolgozatuk írása, vizsgálati szempontjainak összegzése, felépítése során tudják jól hasznosítani az eredményeket, mindemellett természetesen önálló doktori kutatási témájukká is emelkedhet a fenntarthatóság menedzsment kapcsolódásainak tanulmányozása. Ennek érdekében terveink között szerepel egy önálló, témával is foglalkozó kutatóműhely létrehozása is, amely platformok adhatna a téma elmélyültebb vizsgálatának. 

  • Van-e valamilyen további érdekes különlegessége a kutatásnak és a publikációnak?

Az esettanulmány értékét a fentieken kívül az is emeli, hogy az utóbbi években a hazai vezető élelmiszeri-kiskereskedelmi vállalat fenntarthatósági tevékenységét bemutató átfogó esettanulmány nem született. Ráadásul - ahogy korábban is említettük - a témát folytatni is szeretnénk, további vállalatok fenntarthatósági tevékenységei vizsgálata, illetve tágabban értelmezve az ESG (environmental (környezeti), social (társadalmi), és governance (vállalatirányítási) rövidítését takarja) keretrendszer felé is elmozdulva.  

Köszönjük a beszélgetést, további eredményes kutatásokat kívánunk!

A publikáció az alábbi link-en olvasható teljes terjedelmében:

 

Egy személtető ábra a publikációból: