2023-10-30 07:45

,,A korrupció parlagfűtermészete"- Dr, Huff Endre Béla PhD.

A Neumann János Egyetem (NJE) Gazdaságtudományi Kar (GTK) a hagyományainak megfelelően megkérdezi a részletekről kollégáit egy-egy kiemelkedő publikáció megjelenésekor. Most Dr. Huff Endre Bélát,  a GTK egyetemi tanárát kérdeztük.

Hol jelent meg és milyen terjedelmű a publikáció?  
GRADUS 2023 1.sz, , a GRADUS egyetemünk saját folyóirata, már több tíz éves hagyománya van ezen tudományos folyóiratnak.

Milyen gazdasági és társadalmi hatása van a megjelent publikációnak? Hogy kapcsolódik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz?  

A tanulmány interdiszciplináris, de elsődlegesen társadalomtudományi tematikát tárgyal. Fenntartható fejlődést az ún. parlagfűkontroll olvasatában érinti.

Mi az új eredmény alapötlete?

A kutatás alapgondolata: a parlagfű és a korrupció természete között rokonság, pontosabban, párhuzam figyelhető meg. Minél alaposabban vizsgáltuk természetükben, annál több rokonságra figyeltünk fel. Ezeket követve tettük fel a kérdést: a parlagfű, mint az emberi egészségre legkártékonyabbnak tekintett gyomnövény elleni módszerek közül melyek azok, amelyek a korrupció ellen is hasznosak?

Mennyi kutatás, mi vezetett ide, milyen projekt vagy egyéb támogatás áll a kutatások mögött?

Kutatómunka dedikált anyagi támogatás eddig nem kapott, ezt saját érdeklődésem és lelkesedésem miatt kutatom.

Az elért tudományos eredmény milyen módon jelenik meg egyetemünk oktatásában, a hallgatók hogyan tudnak ebből további state-of-the-art ismereteket szerezni?

Korrupció gazdaságtana szabadon választható tárgyként szerepel egyetemünkön. Ennek keretében parlagfűtermészete is tárgyalásra kerül.

Az elért kimagasló eredmény milyen további kutatások alapjául szolgál, milyen új tudományos irányokat nyit meg?

Korrupció parlagfűtermészete dolgozat egy nagyobb, több mint tíz éve folyó programnak, a korrupció gazdaság és pénzügytana kutatás része, annak mintegy részeredménye.

A hallgatóink milyen módon tudnak ebbe a kutatási témába bekapcsolódni?

A korrupció gazdaság- és pénzügytana kutatómunkát a továbbiakban néhány kollégával folytatjuk, melybe a téma iránt érdeklődő hallgatók bevonását kezdeményezzük, nyitott kapuk várják a kutatás iránt érdeklődő hallgatókat.

Van-e valamilyen további érdekes különlegessége a kutatásnak és a publikációnak?

Szeretnék kiemelni egy érdekes körülményt: dolgozatomban remélem sikerült bebizonyítani, hogy a közrossznak tekintett korrupció, parlagfű természete egymással rokoníthatók. A levonható tanulságokat persze nem az agrárszakemberek, hanem társadalomkutatóknak érdemes levonni. Mégis érdemes lenne mezőgazdász kollégákkal is megismertetni a dolgozat eredményeit, talán további javaslattal, vagy akár hasznosítási potenciállal állnak elő.

Köszönjük a beszélgetést, további eredményes kutatásokat kívánunk!


A publikáció ide kattintva olvasható teljes terjedelmében.