2023-12-13 09:31

„Change to IFRS with a high level of digital accounting”- Hajnal Zsófia

A Neumann János Egyetem (NJE) Gazdaságtudományi Kar (GTK) a hagyományainak megfelelően megkérdezi a részletekről kollégáit egy-egy kiemelkedő publikáció megjelenésekor, most Hajnal Zsófiát (a Gazdaságtudományi Kar mesteroktatója) kérdeztük:

•    Hol jelent meg és milyen terjedelmű a publikáció?

A publikációban ismertetett eredményeket a 12th International Conference on Management IcoM 2023 konferencián, 2023 júniusban adtam elő, Częstochowa-ban, Lengyelországban, a konferencia mottója napjainkban abszolút aktuális: “Sustainability-Security-Quality”. Az absztrakt kötet már elérhető, a publikáció végleges megjelenését még a szervezők és a kiadó intézik.

•    Kik voltak a kutatásban az együttműködő partnerek, kik a társszerzők?

Az egyik szerző jómagam, a társszerzőm Vajna Istvánné Dr. habil. Tangl Anita a Neumann János Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola témavezetője.

•    Milyen gazdasági és társadalmi hatása van a megjelent publikációnak? Hogy kapcsolódik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz?

Az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági politika nem csak az emberek magánéletére terjed ki, hanem beépül a vállalatok mindennapjaiba is. Ahhoz, hogy egy vállalat minél környezetbarátabb és fenntarthatóbb lehessen különböző beruházásokra, valamint fejlesztésekre van szükség. Ezen beruházások természetesen hatással lesznek a vállalat nyereségére is. Mindezeken túl a vállat digitalizációs szintjének a fejlesztése nagyon jó kiinduló alap a számukra. Egy vállalat digitális érettsége nagyon sok előnnyel járhat, amely hosszútávon megtérülő befektetésnek bizonyul. Abban az esetben, ha egy vállalat szeretne áttérni az IFRS-re (International Financial Reporting Standards), úgy számára a digitalizációs fejlődés szinte elkerülhetetlen. Ha vállalatnak magas a digitalizációs érettsége, úgy sokkal rövidebb időt (akár kevesebb mint egy év) vehet igénybe a vállalat átforgatása. Az IFRS-re való átállás, valamint a konszolidálás pedig új nemzetközi lehetőségeket jelent a vállalat számára.

•    Mi az új eredmény alapötlete?

A vállalatok számára hosszútávon elkerülhetetlen a fejlődés. Az ENSZ politika is nagyban befolyásolja a vállalatok életét, hiszen a jogszabályi változtatások/szigorítások révén a vállalatok rá lesznek kényszerítve, hogy fejlődjenek. Éppen ezért már most nagy hangsúlyt kell fektetni a munkavállalók, cégvezetők edukációjára, esetlegesen egy új rendszer kialakítására, valamint struktúra átszervezésére. Mivel ezen folyamat felépítése a legtöbbször nem megy olyan gyorsan és gördülékenyen, így az idő, mint tényező kiemelten fontossá válik. Ezen lehetőségek körvonalazódásához vettem segítségül a SWOT analízist, amely során összegyűjtöttem valamennyi vállalatokat érintő tényezőket. Az elemzés eredményeképpen egyértelművé vált, hogy első és alapvető lépcső a digitalizációban rejlik. Továbbá, ha nemzetközi vizekre szeretnénk kitekinteni, akkor azon vállalatok számára akik folyamatosan az IFRS szerint riportálnak a digitalizáció kulcsfontosságú szerepet játszik. 


•    Mennyi kutatás, mi vezetett ide, milyen projekt vagy egyéb támogatás áll a kutatások mögött?

Az elmúlt 10 évben különböző vállalatoknál dolgoztam, beleértve szolgáltató, termelő céget, multi-, közép- és kisvállalatokat is. Az volt a tapasztalatom, hogy a nemzetközi multi cégek kiemelten fontosnak tekintették/tekintik a fenntarthatósági kérdést. Azonban a legtöbb magyar vállalatnál éppen ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. Természetesen a számviteli digitalizációra a COVID-19 járvány nagy hatással volt, jó értelemben. A járvány hatására a vállalatok rá voltak kényszerítve a digitalizációs fejlesztésekre, akkor érzékelhetővé vált ennek előnyei, ami napjainkig tart. Több olyan vállalat van ma már, aki már el sem tudná képzelni az életét digitalizáció nélkül, azonban, ha Magyarországot vizsgálom ez a szám még mindig nagyon csekély.

•    Az elért tudományos eredmény milyen módon jelenik meg egyetemünk oktatásában, a hallgatók hogyan tudnak ebből további state-of-the-art ismereteket szerezni?

A kérdéskör minden BSc alapszakon, valamint felsőoktatási szakképzés tananyagába beépül. Minden olyan hallgató, aki, bármilyen „irodai” munkát fog elvégezni, bármely területről legyen szó (pl. kontrolling, bank, logisztika stb.), érinteni fogja a téma.

•    Az elért kimagasló eredmény milyen további kutatások alapjául szolgál, milyen új tudományos irányokat nyit meg?

Nekem a doktori témám is ezen kérdéskörökre épül. A későbbiekben szeretném megvizsgálni, hogy Magyarországon a vállalatok milyen digitalizált érettségi szinten áll, valamint, ha a fenntarthatósági adminisztratív beruházásokat eszközölnének a vállalatok, akkor azok átlagban mekkora bekerülési értékkel járnának, illetve várhatólag mikor fognak azok megtérülni. Továbbá, hogy ezen beruházások rövid távon milyen hatással lehetnek a vállalat nyereségességére. Ezen felül szeretném még megvizsgálni a számviteli digitalizáció hatását a munkavégzés jellegére, vagyis a „home office” hatását a vállalatok költségeire. Szintén kutatandó kérdés számomra, hogy a digitalizáció mely IFRS standardhoz nyújtja a legnagyobb segítséget/könnyítést, van-e egyáltalán kiemelendő standard.

•    A hallgatóink milyen módon tudnak ebbe a kutatási témába bekapcsolódni?

Ezen téma akár egy szakdolgozat, valamint egy TDK dolgozathoz is remek kiinduló lehet. Elsősorban pénzügy számviteles hallgatók számára.

Köszönjük a beszélgetést, további eredményes kutatásokat kívánunk!