2024-01-18 16:07

Egy különleges nap az oktatás és tudomány jegyében

Az NJE Kopátsy Sándor Tudásközpontja a hallgatói kiválóságot és kutatói kedvet jelentős ösztöndíjakkal támogatja. A Kopátsy-ösztöndíjasok idei évzáró workshopja egy rendkívül izgalmas és inspiráló eseménynek bizonyult. A rendezvény számos tanulságos előadással várt mindenkit.

 A műhelykonferenciát Kárpáti József dékán nyitotta meg, majd Bánkuty Tamás, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja látványos és személyes hangvételű előadásban foglalta össze Kopátsy Sándor közgazdász szellemiségét illetve bemutatta a Kopátsy-életmű súlyponti témáit. Csuhaj-Varjú Imre, MNB elnöki főtanácsadó úr előadása tovább mélyítette a Kopátsy Sándor gondolataira alapozott kérdéseket és ugyancsak felidézte a közgazdászhoz kapcsolódó személyes élményeit, találkozásait. Az esemény ezt követően a hallgatói kutatási ösztöndíjas kiselőadásoknak adott helyet: az NJE tehetséges hallgatói bemutathatták az ösztöndíj program keretében megvalósított, Kopátsy Sándor életművéhez kapcsolódó kutatási eredményeiket.

A délután zárásaként a Budapest Centre For Long Term Sustainability (BC4LS) jóvoltából az ausztrál származású Steve Keen professzor, közgazdász "Forget Micro when you do Macro" című előadása hangzott el. Keen érdekfeszítő módon mutatta be, hogy a makroökonómiai szempontokat miként lehet újragondolni és hogyan alkalmazhatók a valóságos gazdasági kihívásokra, illetve rávilágított a hagyományos közgazdaságtan néhány meghaladottnak tűnő elméleti tételére.

Az esemény záróakkordjaként következett a zárszó és állófogadás, ahol a résztvevők szorosabbra fűzhették a kapcsolataikat és megvitathatták az aznap hallottakat, élénk eszmecserét folytatva az előadókkal.

 Az idei Kopátsy Workshopon tehát a fiatal egyetemi közösség tagjai közelebb kerülhettek egymáshoz és együtt ünnepelhették a tudomány és tanulás örömét. Kiemelkedő előadások, izgalmas témák révén a rendezvény bizonyította, hogy az ilyen összejövetelek elengedhetetlenek a hallgatók tudományos igényű fejlődése és az egyetemi közösség erősítése szempontjából.