2024-07-03 15:26

Mester diploma Kecskeméten

Karrierépítés? Biztos befektetés a jövőbe? A kecskeméti MBA képzés a megoldás

2024. július 10-ig Önnek is lehetősége van módosítani a mesterképzésben jelölt szakok sorrendjén.

Az Master of Business Administration (MBA) a világ legismertebb mester szintű közgazdász végzettsége. Népszerűsége főként abban rejlik, hogy a menedzsment és üzleti tudományok elméleti alapjainak és gyakorlati kérdéseinek oktatásával a gazdasági jellegűtől eltérő alapvégzettséggel rendelkezőket is kiválóan felkészíti a sikeres gazdálkodási, üzleti döntésekre, menedzseri feladatok ellátására.

Az MBA-képzés alapcélja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti élet minden fontosabb területén, a megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások eredményes működését és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, felismerik a piaci és társadalmi környezet adta korlátokat és lehetőségeket, képesek az emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására.

2024. szeptemberétől nem csak magyar-, hanem angol nyelven is választhatja az MBA képzést. A kurzusok szombati napokon, levelező munkarend szerint vannak tartva.

Bővebb tájékoztató az alábbi linkeken érhető el: https://gtk.nje.hu/kepzeseink/mesterkepzes/master-of-business-administration-mba-mesterszak