Tanulj a legnépszerűbb alapszakon Kecskeméten 

A képzés célja: A gazdálkodási és menedzsment alapszak az egyik legátfogóbb és egyben legismertebb üzleti és gazdálkodási ismereteket nyújtó gazdaságtudományi képzés. Olyan hallgatóknak ajánljuk, akik a vállalati gazdálkodás alapkérdéseit szeretnék megismerni, illetve még keresik a számukra igazán testhezálló specializálódást.

A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatok működését, elsajátítják a projektekben, csoportokban, szervezetekben való együttműködés szabályait, az üzleti döntés-előkészítés, problémamegoldás módszereit.
A képzés kiemelt részét képezik a gyakorlat jellegű projektfeladatok, melyek során a hallgatók különféle menedzsment területeken jelentkező problémák megoldására tesznek javaslatokat konzulensek segítségével. 
Akik e szakon végeznek, birtokában vannak alapvető vállalkozásvezetési és szervezési, valamint marketing és jogi ismereteknek. Képesek számviteli kimutatások értelmezésére, vállalati pénzügyi elemzések készítésére, munkatársak motiválására, projektek menedzselésére, stratégiai gondolkodásra. A képzés során hangsúlyt fektetünk az üzleti kommunikációs és prezentációs készségek fejlesztésére.

Főbb általános gazdasági tantárgyak: közgazdaságtan, menedzsment, marketing, üzleti kommunikáció, számvitel, vállalati pénzügyek, üzleti jog, pénzügyek, emberi erőforrás-gazdálkodás, statisztika, adózás, szaknyelv

Szakspecifikus tárgyak: vezetés és szervezés, stratégiai tervezés, projektmenedzsment, minőségmenedzsment, környezetgazdaságtan

A képzési idő: 7 félév

Az oklevélben szerzett szakképzettség megnevezése: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon/Economist in Business Administration and Management

Szakfelelős és elérhetősége: Prof. Dr. Dunay Anna, Phd  dunay.anna@nje.hu

Felvételi követelmények: A jogszabályi előírásoknak megfelelő érettségi és szabályos felvételi eljárásban részvétel.

Jelentkezés módja: felvi.hu

A záróvizsgára bocsátás feltétele: kötelező tárgyak sikeres teljesítése, minimum 210 kredit.
A diploma kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga teljesítése.

Fizetendő díjak: költségtérítés esetén 280.000 Ft/félév

A képzés felépítése: 

MINTATANTERV 2024. szeptember 1-től
MINTATANTERV 2023. szeptember 1-től
MINTATANTERV 2022. szeptember 1-től
MINTATERV 2018. szeptember 1-től

Szaktájékoztató füzet 2024. szeptember 1-től

Információ:
E-mail: gtk@nje.hu
Telefon: +36 70 338 5000

Oktatási és Képzési Igazgatóság
Név: Kiss Zsuzsanna
E-mail: kiss.zsuzsanna@nje.hu
Telefon: +36 76 516 379

Az oldal frissítésének ideje: 2024. június 13.

Tanulmányaidat folytasd mesterszakjainkon!